Hvad så når man kommer hjem?
Wide  spain 2016 2016 9

Hvad så når man kommer hjem?
September 22, 2016 13:46

Et år med udveksling kan give nyt perspektiv på mange ting: vaner, kultur, venner og ikke mindst hvilken slags uddannelse man gerne vil have. Det er nærliggende for mange hjemvendte udvekslingsstudenter at vælge studier, som har et internationalt eller humanitært fokus. Eksempelvis international markedsføring eller antropologi – men det er faktisk lige så normalt at vælge andre studier, som er mere jordnære f.eks. kok eller frisør.

Efter endt udvekslingsophold var ideen om stadig at færdes i et multikulturelt miljø, som IB tilbyder, meget tiltrækkende. Dertil ikke at skulle ligge engelsk som værende det primære sprog i dagligdagen på hylden og udvide ordforrådet til et mere akademisk niveau, hvilket har klædt mig på til videreuddannelse. Netop på mit studie, Fødevarevidenskab på Københavns Universitet, hvor størstedelen af undervisningsmaterialet er engelsk.
- Julie, USA

Uanset, vil du lynhurtigt opleve, at et udvekslingsophold kan bidrage til din uddannelse på mange forskellige måder, der ikke bare har med sproget at gøre. Du vil opleve at det er meget nemmere at møde mennesker og at blive venner med nogle du ikke har meget tilfælles med. Du er mere selvbevidst under din uddannelse og du forstår pludselig meget bedre hvordan du selv lærer og hvordan du lærer fra dig.

Mit udvekslingsår og møde med en fremmed kultur jeg intet kendte til satte gang i en "undren" hos mig. Jeg troede jeg ville kende verden som min egen baglomme efter udveksling, men jeg har flere spørgsmål end nogensinde før. Jeg læser nu antropologi - studiet af mennesker i kulturer - i håb om at blive endnu klogere på verden, selvom jeg aldrig holder helt op med at stille flere spørgsmål og undres mig over alle kulturers forskelligheder.
- Amanda, Chile

Samarbejde er alfa og omega under en uddannelse og derfor er det godt at kunne sætte sig ind i dine medstuderendes forskellige perspektiver. Måske kan du endda trække på oplevelsen i at indfinde sig i en bestemt rolle, når man træder ind i et klasseværelse eller en læsegruppe. Som udvekslingsstudent vil du have nemmere ved at indtage rollen som gruppens leder men også som en god støtte for din gruppe eller den opfindsomme tænker, der bidrager med sit unikke perspektiv, som kommer af en helt særlig og udviklende oplevelse.

Da jeg kom frem fra mit udvekslingsforløb var mit største ønske at bevare den ekstatiske oplevelse, som det er at føle sig åbnet op for nye muligheder og interesser. Jeg opsøgte rask væk klubber og sportsgrene, som jeg havde lyst til at afprøve og da jeg begyndte på gymnasiet, var jeg engageret i rigtig mange ting. Jeg skulle selvfølgelig have engelsk på A-niveau og jeg endte ovenikøbet med at tage en bachelor i engelsk på uni. Jeg har bevidst eller ubevidst opsøgt muligheder for at bruge mit engelsk i stort set alt hvad jeg laver med uddannelse og fritid.
- Jens, USA

Et udvekslingsophold er en ganskeuovertruffen oplevelse, men du skal huske på at være i nuet og se enhver uddannelse som en skjult udveksling med nye bekendtskaber og eventyr, der udfolder sig, hvis du selv opsøger det. Nok er du blevet mere åben efter dit ophold i udlandet, men du skal stadig holde øjne og øre åbne for at fange de muligheder, der blev serveret for dig mens du var udvekslingsstudent.

Er du i tvivl om hvilken retning din uddannelse skal have, kan du med fordel læse mere om dine muligheder som studerende på https://studenterguiden.dk/