Det siger eksperterne om at tage på udveksling

Det siger eksperterne om at tage på udveksling
July 27, 2016 12:38

Hvis du spørger en udvekslingsstudent, hvad de mener de har fået ud af deres udvekslingsår, så vil de fleste nok sige noget i stil med "jeg har lært et nyt sprog og en ny kultur at kende" eller "jeg er blevet mere moden, og lært migselv bedre at kende".

Og de har ganske ret. I oktober 2015 offentliggjorde Intermundo en rapport om effekterne af at tage på udveksling som teenager, som netop bakker de unge mennesker op i deres udsagn. Udveksling repræsenterer derfor et vigtig og uundværligt tilbud, i forbindelse med den almene dannelse for de kommende generationer.

Rapporten er den første af sin slags og har samlet al den nuværende videnskabelige viden om de mange og langvarige effekter af at tage på udveksling i ungdomsårene. Den giver et overblik over, og et sammenkog af den tilgængelige forskning inden for psykologi og pædagogik, samt andre relevante discipliner, der alle vedrører "ungdomsmobilitet".

Der har primært været fokus på den de unges personlige udvikling af både sproglige og interkulturelle kompetencer, i forbindelse med et udvekslingsophold, i alderen 15-17 - hvor de som regel går enten i 9. klasse, på gymnasiets eller handelsskolens første eller andet år.

Eksperterne har inddelt den personlige udvikling hos studenterne i fire primære områder:

Personlige kompetencer

 • At lære et fremmedsprog (værtslandets sprog) - og en positiv udvikling af indstillingen og motivationen for at lære endnu et sprog på længere sigt. De fleste af deltagerne bliver flydende på værtslandets sprog (både mundtligt og skriftligt) efter deres ophold.
 • De oplever at føle sig mere effektive, at have et større personligt ansvar, højere grad af selvstændighed og selvtillid.
 • Generelt oplever alle studenter et øget selvværd. De største spring blev dog observeret blandt de studerende, der havde et lavt selvværd før deres udvekslingsophold.
 • De tilegner sig evnen til at se tingene fra et andet perspektiv (selv-decentralisering). Udvekslingsopholdet giver de unge mennesker evnen til bedre at acceptere andres synspunkter og integrere dem i deres egen tænkning og handlinger.
 • Studenterne oplevede også en øget emotionel modenhed - evnen til at acceptere egne og andres følelser.

Interkulturelle kompetencer

 • En generel styrket mellemfolkelig forståelse og interkulturel kompetence. Eksempelvis har studenterne nemmere ved at acceptere kulturelle forskelle og anderledes adfærd og integrere det i deres egen hverdag. Dette gælder især for studenter, der inden udvekslingsåret havde en forholdvis lav interkulturel og mellemfolkelig forståelse. Disse oplevede faktisk den største positive ændring på dette område ift. de andre udvekslingsstudenter.
 • Øget interkulturel social kontakt og bedre kendskab til værtslandet.
 • Øget åbenhed over for fremmede kulturer og mindre frygt og færre fordomme i situationer hvor kulturer mødes.

Biografiske konsekvenser

 • Udenlandsopholdet har en tendens til at gentage sig selv. For unge er et udvekslingsophold ofte det første i en serie af mange udlandsophold. Desuden er tidligere udvekslingsstudenter mere tilbøjelig til at opmuntre deres egne børn til at få sig en oplevelse i udlandet, og dermed holde cyklussen i live over flere generationer.

Tolerance og åbenhed

 • Bruggmann analyserede i 2009 livsforløb og den psykosocial udvikling af 1500 personer i alderen 12-35 år, der bor i Tyskland og målte respondenternes tolerance af udlændinge på forskellige tidspunkter. Dette studie gjorde det muligt at sammenligne forskellen i holdningerne mellem unge, der havde været på udveksling, og unge, der blev hjemme. Konklusionen blev at et udenlandsophold påvirker holdningen til udlændinge positivt, og er en fantastisk måde at reducere fordomme.
 • Varigheden af opholdet i udlandet har stor indflydelse på udviklingen af åbenhed over for udlændinge. Ifølge Bruggman, et er et ophold på mindst tre måneder nødvendigt, for at have en positiv indflydelse på tolerancen over for udlændinge.
 • Ungdomsudvekslinger mindske ikke blot fordomme, men reducerer også de stereotyper, der findes i udlandet om ens egen kultur. I løbet af udvekslingsåret, vil de unge ikke kun opdage nye facetter af verden, men også blive ambassadører for deres egen kultur i udlandet.

Livslang læring

I YFU siger vi, at udvekslingåret er det første år i resten af deres liv. At de påbegynder en rejse, der byder på utallige besøg ud i verden, men også ind i sig selv. En rejse som giver dem livslang læring.

Eksperterne understøtter dette udsagn. Udvekslingsstudenterne meldte at de følte sig lige så selvsikre og åbne for andre kulturer som da de først lige var kommet hjem fra deres ophold.

Det sætter en fed streg under, at udvekslingsophold ikke blot er et fjumre- eller sabbat år, men er et dannelsesår, der har en stærk indvirkning på livet for deltagerne - men som også spiller en rolle i udformningen tolerante og åbne samfund.

De omtalte undersøgelser er: Educational Resultats Study (Hammer, 2005), AFS Long Term Impact Study (Hansel / Chen, 2008), Studerende i fire årtier (Bachner / Zeutschel 2009), og virkningen af Living Abroad Project (Geeraert, 2012).