Bestyrelsesarbejdet i YFU
Wide huset kopi

Bestyrelsesarbejdet i YFU
July 15, 2016 08:06

YFU Danmarks bestyrelse er det sted, hvor man bedst kan påvirke foreningens mange områder og være med til at planlægge YFU’s fremtid. Sådan udtaler næstformand Kristian Risager Larsen, da jeg får en snak med ham om, hvorfor man som medlem skal stille op til Bestyrelsen.

Mange af os husker sidste års Delegeretmøde, hvor alvoren af manglende bestyrelseskandidater ramte. Og at Bestyrelsen i år har været seks og ikke otte medlemmer, har i den grad betydet, at der har skulle løbes hurtigere og ikke mindst prioriteres. Kristian Risager Larsen vil derfor gerne komme nogle af bekymringerne om at stille op til Delegeretmødet 2016 til livs.

Kristian lægger ud med at fortælle lidt om den siddende bestyrelses velfungerende interne samarbejde, og hvordan de seks medlemmer komplimenterer hinanden godt med forskellige erhvervsmæssige erfaringer. Han understreger dog også, at det i høj grad vil gavne Bestyrelsen at få nogle yngre medlemmer, der har en bedre kontakt til de frivillige, med i arbejdet. Nogen, der ved, hvem der skal hives fat i, når der mangler en ansvarlig til infodage, kulturweekender og regionsarrangementer.

Kristian selv kom første gang med i Bestyrelsen som 25-årig og læste på dette tidspunkt Statskundskab på Aarhus Universitet. Han havde forinden stået for YES 2011 og så det som det naturlige skridt for ham, for videre at udvikle sig i YFU. ”Bestyrelsesarbejde” lyder for mig, og sikkert også mange andre, som et meget stort og ansvarspådragende ord, som jeg i en alder af 23 ikke ved, om jeg vil kunne leve op til. Hertil siger Kristian, at den aktive YFU’er rent tidsmæssigt vil vide, hvad der kræves. Bestyrelsen mødes som udgangspunkt seks gange årligt og holder herudover Skypemøder cirka én gang om måneden. Som bestyrelsesmedlem vil man få sine egne ansvarsområder men vil selvfølgelig have opbakning og støtte i resten af bestyrelsen, og som Kristian siger det, er det ”Formandens rolle at sikre, at medlemmerne har det godt med det ansvar, de har fået”.

Bestyrelsens arbejde er at komme med overordnede planer, mens man som ansvarlig for foreningens mange events fokuserer på den konkrete planlægning. Ifølge Kristian er bestyrelsesarbejdet det fremmeste sted at lære at være projektleder – noget han også selv har draget nytte af i sit arbejde. Herudover opnår man kompetencer inden for regnskab, økonomistyring samt prioritering og udvikling af aktiviteter.

Sammensætningen af Bestyrelsen bør afspejle foreningens sammensætning, og netop derfor mangler den yngre generation at være repræsenteret. Hvis man brænder for YFU er dette stedet, hvor man kan påvirke og udvikle foreningen bedst og samtidigt opnå en lang række kompetencer, man kan drage nytte af senere hen. Og kodeordet er lige nøjagtig, at man brænder for YFU og ønsker at bidrage til organisationens fremtid.

Jeg sidder tilbage med en langt mere rolig tanke om det at være bestyrelsesmedlem i YFU Danmark. Jeg er ikke i tvivl om, at man vil opleve kritik nu og da, men sådan vil det være, uanset hvor man befinder sig, og løsningen er ikke at undgå det men lære at håndtere det. Derudover ved jeg, at der sidder en masse seje og iderige unge mennesker i vores forening, der vil kunne bidrage med netop det, som Kristian Risager mener, at bestyrelsen mangler. Hvis bestyrelsesarbejdet har fanget din interesse så tøv ikke med at skrive en mail til Kristian eller kontakte ham på 30 27 27 42.

Interview af Helena Gansted-Mortensen